Tiha zemlja

Pesemsko izročilo z Radiš in okolice / Liedgut aus Radsberg und seiner Umgebung

Cover: Tiha zemlja

Nužej Tolmaier

Zbirka predstavlja pesemsko ljudsko izročilo z Radiš in okoliških krajev od najstarejših zapisov, ki jih je bilo možno najti, do sodobne tovrstne pevske literature, ki se še danes poje v teh krajih.

V zbirki so pesmi iz starejših in novejših pesmaric in neobjavljene pesmi iz arhivov ter posnetki terenskih raziskav. Nužej Tolmaier je vse skrbno nabral in nastala je obširna zbirka, ki daje vpogled v razvoj slovenske pesmi na tem območju od prvih zapisov do danes. V zbirki je zbral domače slovenske pesmi, ki jih je izbrskal iz arhivov in spominov ljudi in jih tako za vedno otel pozabe. Na začetku knjige so objavljeni obširni biografski podatki o (domačih) pevcih in zbiralcih pesmi iz 19. stoletja, ki jih je Nužej odkril s podrobno raziskavo.

  • Traskripcija glasbe: Egi Gašperšič
  • Izdali: KKZ, SNI Urban Jarnik, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
  • Založila: Krščanska kulturna zveza, 1. izdaja Celovec 2017

Knjigi so priložene tri zgoščenke, na prvi so objavljene razne priredbe radiških pesmi, na drugi in tretji zgoščenki pa so posnete pevke in pevci z Radiš in okolice.