Pavlova hiša v Potrni/Laafeld Dodati termin v osebni koledar

Slovenci v zamejstvu – refleksija ob tridesetletnici samostojne Slovenije

Ob tridesetletnici razglasitve samostojne in neodvisne države Slovenije so organizatorji priredili mednarodni večdisciplinarni posvet, ki je bil namenjen vprašanju Slovenk in Slovencev, ki v času osamosvojitve niso živeli na ozemlju Republike Slovenije.

Posvet so organizirali Slovensko etnološko društvo – delovna skupnost za Slovence izven meja RS in Inštitut za narodnostna vprašanja v sodelovanju s Pavlovo hišo v Potrni pri Radgoni. Pridobiti so si želeli vpogled v občutenje statusa slovenskih manjšin, v izzive, s katerimi se njihove skupnosti srečujejo, v priložnosti ali težave, ki so jim jih prinesle spremembe političnih meja, evropska integracija in obdobja kriz (gospodarska, epidemija itd.)

Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik je zastopala Martina Piko-Rustia, ki je spregovorila o čezmejni znanstveni-raziskovalni dejavnosti v zadnjih treh desetletjih. Tesno čezmejno regionalno sodelovanje se je sprva razvilo predvsem med regijo okoli Pliberka in Regio Koroško v Sloveniji, kjer je tradicija rednega sodelovanja na kulturnem področju že zelo dolga (npr. pevska revija Od Pliberka do Traberka od leta 1967). Martina Piko-Rustia je predstavila dejavnosti inštituta, ki jih je z različnimi programi podprla Evropska skupnost, npr. Sklad za male projekte Phare CBC (Cross Border Cooperation) in Operativni program SI-AT 2007–2013, v katerem je inštitut sodeloval v treh projektih: www.kleindenkmaeler.at, www.duo-kunsthandwerk.eu in www.ledinskaimena.si.

Glej tudi spletna strana SED