Ljubljana Dodati termin v osebni koledar

Slovenski festival znanosti

Pri 27. Slovenskem festivalu znanosti z mednarodno udeležbo od 28.–30. septembra, ki ga je v online izvedbi organizirala Ustanova Slovenske znanstvene fundacije, se je s svojimi dejavnostmi predstavil tudi Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik. Izmed dejavnostmi so posebej predstavili obširni projekt dokumentacije ledinskih in hišnih imen.

Slovenska znanstvena fundacija (SZF) je osrednja slovenska ustanova, ki deluje na področju pospeševanja in promocije znanosti. Njen cilj je mdr. zagotavljanje neodvisnih denarnih podpor za izvajanje znanstvenoraziskovalne dejavnosti na Slovenskem. Z rednimi znanstvenimi festivali približuje različne znanstvene discipline predvsem mladini. V sredo, 29. septembra 2021, je Martina Piko-Rustia s sodelavkami predstavila težišča etnološke raziskovalne dejavnosti Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik.

Težišča inštitutskega delovanja so terenske raziskave, priprava publikacij in znanstvenih srečanj ter občasne razstave. Arhivska dejavnost in avdiovizualne dokumentacije dopolnjujejo etnološko raziskovalno dejavnost na dvojezičnem območju Koroške. Predstavili so tudi projekte, ki jih inštitut Urban Jarnik izvaja v sodelovanju z drugimi raziskovalnimi ustanovami ali s krajevnimi društvi.

Dokumentacijo ledinskih in hišnih imena na Koroškem in Gorenjskem ter spletni portal www.ledinskaimena.si so predstavili Martina Piko-Rustia (SNI Urban Jarnik), Vinko Wieser (urednik spletnega portala, Slovenska prosvetna zveza) Klemen Klinar (Razvojna agencija Zgornje Gorenjske) in Jožica Škofic (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU). Od leta 2008 je na Koroškem in Gorenjskem izšlo 15 zemljevidov s slovenskimi ledinskimi in hišnimi imeni. Na spletnem portalu so doslej dostopni vsi tiskani zemljevidi v obliki formata pdf ter spletni zemljevid z imeni in informacijami o njih, s slikovnim gradivom in deloma tudi z zvočnimi primeri imen. Spletni portal je bil vzpostavljen v sklopu čezmejnega evropskega projekta FLU-LED (2011–2015).