Image: Referent in referentke

Referent in referentke

UNI Klagenfurt, Lounge im Zeitschriften-Lesesaal der AAU-Bibliothek, Ebene 2 Dodati termin v osebni koledar

SPREMINJANJE ŠEG – IDENTITETA – FOLKLORA – KOMERCIALIZEM – družbeni izziv

Inštitut za slavistiko univerze v Celovcu in Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik vabita 23. marca 2023 v časopisno čitalnico univerze, da bi predstavila zbornik Brauchtum im Wandel (Spreminjanje običajev), ki je izšel 2022 pri Mohorjevi.

Zbornik obravnava vidike, možnosti in težave pri posredovanju lokalne in regionalne kulturne dediščine v okviru medkulturnih srečanj. Po predstavitvi zbornika bodo avtorji in avtorice pri podijski diskusiji spregovorili o izzivih na področju ohranjanja in posredovanja šeg, zlasti v konkretnih in posebnih situacijah južne Koroške.

Diskutirali bodo: Herta Maurer-Lausegger, Martina Piko-Rustia, Peter Wiesflecker,
Sabine Buchwald, Daniel Wutti

Glej tudi publikacijo Brauchtum im Wandel (Spreminjanje šeg)

Image: Pozdrav: Lydia Zellacher, direktorica univerzitetne knjižnice

Pozdrav: Lydia Zellacher, direktorica univerzitetne knjižnice

Image: Cristina Beretta, predstojnica inštituta za slavistiko

Cristina Beretta, predstojnica inštituta za slavistiko

Image: Ursula Doleschal, inštitut za slavistiko

Ursula Doleschal, inštitut za slavistiko

Image: Martina Piko-Rustia, inštitut Urban Jarnik

Martina Piko-Rustia, inštitut Urban Jarnik

Image: Sabina Buchwald, referentka

Sabina Buchwald, referentka

Image: Daniel Wutti, referent

Daniel Wutti, referent

Image: Herta Maurer-Lausegger, referentka

Herta Maurer-Lausegger, referentka