Brauchtum im Wandel

Identität – Folklore – Kommerz

Cover: Brauchtum im Wandel

Herta Maurer-Lausegger, Martina Piko-Rustia, Peter Wiesflecker (ur., Hgg.)

Zbornik vsebuje delno razširjena predavanja s posveta, ki je potekal 17.09.2021 v Katoliškem domu prosvete v Tinjah. Obravnavani so zlasti vidiki, možnosti in težave pri posredovanju lokalne in regionalne kulturne dediščine v okviru medkulturnih stikov.

Prispevki so objavljeni v nemščini in imajo slovenske povzetke:

Peter Wiesflecker, zgodovinar in arhivar: Običaji in regionalna identiteta na primeru Spodnje Ziljske doline

Herta Maurer-Lausegger, slavistka in kulturologinja: Ljudska pesem kot spremljevalka obrednega življenja v Spodnji Ziljski dolini na Koroškem

Martina Piko-Rustia, etnologinja in slavistka: Jezik in izročilo – jezikovno izročilo v kontekstu zgodovinskega razvoja na območju južne Koroške

Sabine Buchwald, profesorica na Visoki šoli Viktor Frankl: Tradicija – ohranjanje, izbira ali sprememba vrednot ob primeru besedil o pliberškem jormarku

Daniel Wutti, profesor na Inštitutu za večjezičnost in transkulturno izobraževanje: Izročilo, kultura spominjanja in (med)kulturno učenja

Michael Aichholzer, poslovodja koroške ustanove Kärntner Bildungswerk: Kaj nas učijo običaji? O težavnem razmerju med izobraževanjem odraslih in običaji

  • Izdajatelji: Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik, Katoliški dom prosvete Sodalitas
  • Založba, oblikovanje in tisk: Mohorjeva družba / Hermagoras Verein, Klagenfurt/Celovec – Ljubljana/Laibach – Wien/Dunaj, 2022
  • Cena: 24,90

Posvet Spreminjanje običajev