Image: „Vanki“ (zavoji) Zilje pred izravnavo rečne struge; Franciscejski kataster: https://gis.ktn.gv.at (Franziszeischer Kataster)

„Vanki“ (zavoji) Zilje pred izravnavo rečne struge; Franciscejski kataster: https://gis.ktn.gv.at (Franziszeischer Kataster)

Bežigrajska knjižnica (Bibliothek Bežigrad) Dodati termin v osebni koledar

Ziljsko dopoldne – Tam, kjer teče Bistra Zila

Mentor študijskih skupin Geografija Slovenije Univerze za tretje življenjsko obdobje Ljubljana dr. Jurij Kunaver je 30. novembra 2023 vabil svoje številne študente in študentke ter druge interesente na Ziljsko dopoldne. Skupaj s predsednikom Kluba koroških Slovencev Janezom Stergarjem sta sestavila pester program.

O znamenitih slovenskih Ziljanih, o slovenstvu v Ziljski dolini danes, o tamkajšnjih kulturno-zgodovinskih zanimivostih, narečju, preteklem življenju na Zilji so pripovedovali predsednika obeh Klubov koroških Slovencev v Ljubljani in Mariboru, Janez Stergar in Daniel Grafenauer, ter sodelavka Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik Uši Sereinig, soavtorica »Popotnika po Zilji«. Prireditev so popestrili avdio in video odlomki.

Prireditev je bila namenjena ozaveščanju o koroških Slovencih in je bila povezana s predhodnim terenskim spoznavanjem študentov in študentk Ziljske doline.