Image: mag. Martina Piko-Rustia

mag. Martina Piko-Rustia

Mag. Martina Piko-Rustia

Leta 1997 je prevzela znanstveno vodstvo inštituta mag. Martina Piko-Rustia. Kot vodja inštituta se udeležuje raziskovalnih projektov in predstavlja inštitutske dejavnosti. Njena raziskovalna težišča so dialektologija, sociolingvistika, nesnovna dediščina in interdisciplinarne raziskave.

Martina Piko-Rustia je študirala slovenistiko in evropsko etnologijo na Dunaju in v Ljubljani. Svojo diplomsko nalogo je namenila pripovedništvu koroških Slovencev. Je sodelavka (bilateralnih) raziskovalnih projektov in čezmejnih evropskih projektov (SI-AT) in avtorica raznovrstnih publikacij o nesnovni in snovni kulturni dediščini v dvojezičnem območju Koroške. V zadnjih letih velja ena izmed njenih glavnih skrbi slovenskim ledinskim in hišnim imenom na južnem Koroškem, ki so bila leta 2010 po njenem odločilnem prizadevanju sprejeta v Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine v Avstriji. Martina Piko-Rustia sodeluje pri številnih simpozijih in posvetih v alpsko-jadranskem prostoru. Je članica Koroškega kulturnega gremija Dežele Koroške in Delovne skupnosti za kartografsko imenoslovje v Avstriji – Arbeitsgemeinschaft für Kartographische Ortsnamenkunde (AKO).