Narodopisno društvo Urban Jarnik

Narodopisno društvo Urban Jarnik s sedežem v Celovcu je bilo ustanovljeno dne 28. 5. 1994 in je pravni nosilec Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik.

Cilji in delovanje

 1. Zbiranje, arhiviranje in ohranjevanje narodopisnega blaga na južnem Koroškem
 2. Organizacija, podpora in izvajanje raziskovalnih dejavnosti na vseh področjih narodopisja koroških Slovencev, zlasti na področjih družbene, duhovne in materialne ljudske kulture

Upravni odbor

 • predsednik: Nužej Tolmaier
 • podpredsednica: dipl. ing. Irena Slavkov
 • tajnica: Milka Olip
 • namestnica tajnice: Mirijam Gallob
 • blagajničarka: mag. Uši Sereinig
 • namestnik blagajničarke: Martin Kuchling
 • kooptirani članici: mag. Martina Piko-Rustia kot vodja Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik, dr. Herta Maurer-Lausegger

Preglednika računov

 • Milka Kriegl
 • dr. Miha Vrbinc

Strokovni sosvet

 • dr. Peter Fister
 • prof. Majda Fister
 • dr. Ludvik Karničar
 • dr. Monika Kropej-Telban
 • dr. Mojca Ravnik
 • mag. Helena Ložar-Podlogar
 • dr. Vito Hazler
 • dr. Herta Maurer-Lausegger
 • mag. Štefan Lesjak
 • dr. Pavel Apovnik

Uredniški odbor za publikacije

 • mag. Helena Ložar-Podlogar
 • dr. Miha Vrbinc
 • mag. Hanzi Filipič
 • dr. Karel Hren
 • mag. Peter Rustia
 • mag. Gabi Frank
 • mag. Martina Piko-Rustia

Dosedanji predsedniki

 • 1994–1997 dr. Herta Maurer-Lausegger
 • 1997–2003 dr. Pavle Apovnik
 • od leta 2004 Nužej Tolmaier