Narodopisno društvo Urban Jarnik

Slovensko narodopisno društvo Urban Jarnik s sedežem v Celovcu je bilo ustanovljeno dne 28. 5. 1994 in je pravni nosilec Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik.

Cilji in delovanje

 1. da skrbi za zbiranje, arhiviranje in ohranjevanje narodopisnega blaga na Koroškem;
 2. da organizira, podpira in izvaja raziskovalno dejavnost na vseh področjih narodopisja koroških Slovencev, zlasti na področjih družbene kulture, ljudske duhovne kulture in ljudske materialne kulture.

Upravni odbor

 • predsednik: Nužej Tomajer
 • podpredsednik: dipl. ing. Ernst Dragaschnig
 • tajnica: Milka Olip
 • namestnica tajnice: Mirijam Gallob
 • blagajničarka: mag. Uši Sereinig
 • namestnik blagajničarke: Martin Kuchling
 • kooptirani članici: mag Martina Piko-Rustia kot vodja inštituta UJ, dr. Herta Maurer-Lausegger

Preglednika računov

 • Milka Kriegl
 • dr. Miha Vrbinc

Strokovni sosvet

 • dr. Peter Fister
 • prof. Majda Fister
 • dr. Ludvik Karničar
 • dr. Monika Kropej-Telban
 • dr. Mojca Ravnik
 • mag. Helena Ložar-Podlogar
 • dr. Vito Hazler
 • dr. Herta Maurer-Lausegger
 • mag. Štefan Lesjak
 • dr. Pavel Apovnik

Uredniški odbor za publikacije

 • mag. Helena Ložar-Podlogar
 • dr. Miha Vrbinc
 • mag. Hanzi Filipič
 • dr. Karel Hren
 • mag. Peter Rustia
 • mag. Gabi Frank
 • mag. Martina Piko-Rustia

Dosedanji predsedniki

 • 1994–1997 dr. Herta Maurer-Lausegger
 • 1997–2003 dr. Pavle Apovnik
 • od leta 2004 Nužej Tolmajer