Da bi sonce posijalo ...

Vaška kronika. Povesti in črtice z Blata in iz južne Koroške

Cover: Da bi sonce posijalo ...

Mirko Kumer – Črčej

Knjiga je izšla ob 100-letici rojstva narodnega delavca, kmeta, kulturnika, politika, kronista in literata Mirka Kumra – Črčeja z Blata (1910–1981). Njegovo najpomembnejše delo je vojni roman »Po sili vojak« v dveh delih. V knjigi »Da bi sonce posijalo …« so zbrani Kumrovi neobjavljeni zapiski.

Knjiga se začne s predgovori Valentina in Antona Kumerja, sina in vnuka Mirka Kumra, ter vodje inštituta Urban Jarnik Martine Piko-Rustia. Sledi predstavitev vasi Blato z njenimi hišami in ljudmi in ljudi, ki so v njih živeli. Vaška kronika opisuje predvsem življenje ljudi, njihove usode, njihov boj za vsakdanje preživetje, njihov način dela in nenazadnje njihovo neizmerno hrepenenje po lepših časih, ki se kot rdeča nit vleče skozi pripovedi in je knjigi dala pomenljivi naslov: Da bi sonce posijalo … Knjige vsebuje tudi druge Kumrove povesti in črtice. Ob koncu je dodan še slovarček narečnih in manj znanih besed, ki se pojavijo v blaški kroniki.

  • Uredila: Anton Kumer in Valentin Kumer
  • Izdajatelja: SNI Urban Jarnik in Mohorjeva založba v Celovcu
  • Založila: Mohorjeva družba, Celovec–Ljubljana–Dunaj 2010
  • Cena: 26,00