Dies irae

Upodobitve Poslednje sodbe na Koroškem / Ausgewählte Darstellungen des Jüngsten Gerichts in Kärnten

Cover: Dies irae

Breda Vilhar

Ker na Koroškem tematike Posledje sodbe še nihče ni v celoti obdelal, knjiga predstavlja dragocen prispevek k vedenju o koroški likovni dediščini.

V knjigi je predstavljenih okrog 80 ohranjenih upodobitev poslednje sodbe na Koroškem. Med njimi so izredno zanimive in redke ikonografske rešitve, ki so jih strokovnjaki tudi napačno interpretirali.

  • Fotografije: Bojan Barbir
  • Prevod v nemščino: Miha Vrbinc
  • Izdala in založila: SNI Urban Jarnik in KKZ, Celovec 2002