Dr bə Zila kna biva

Ljudske pesmi z Zilje iz zapuščine Lajka Milisavljeviča

Cover: Dr bə Zila kna biva

Egi Gašperšič et. al.

V zbirki je zapisanih skoraj 400 eno- do štiriglasnih napevov z Zilje (delno z vplivi iz Roža), ki jih je Lajko Milisavljevič posnel v raznih krajih Zilje, Podkloštru in Bekštanju v obdobju 1969–1999.

Vsebinsko so to ohcetne in žegnanjske pesmi, pesmi o ljubezni, delu in poklicih, vojaškem stanu, domačih krajih in ljudeh, za veselo družbo in šaljivke, o žalovanju in minljivosti, kolednice ter nabožne, pripovedne in otroške pesmi. Zbirka je dragocen vir za zborovodje, ki bi radi popestrili svoje sporede z izvedbami ljudskega eno- ali večglasja, pa tudi za skladatelje, ki iščejo napeve za zborovske priredbe. Uvodni del knjige vsebuje spomine na življenje, delo in osebnost Lajka Milisavljeviča in kratek opis ziljskega narečja. Pesmim so dodane opombe in razlage manj znanih narečnih besed. Ob koncu je dodan še seznam besed z razlagami. Platnice vsebujejo zemljevid krajev snemanja na Zilji.

  • Izdali: KKZ, SNI Urban Jarnik, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, KD Mohorjan Prevalje Celovec: Mohorjeva založba, 2014
  • Uredniški odbor: prof. Egi Gašperšič (glasbeni del), Martina Piko-Rustia, Uši Sereinig, Nužej Tolmajer, Martin Kuchling (besedni del)