Irenej Friderik Baraga –

misijonar in škof med Otavci in Očipvejci

Cover: Irenej Friderik Baraga –

Irena Marković

Gre za prvo knjigo, ki v slovenskem prostoru postavlja Baragovo dolgoletno misijonsko delovanje v okvir ameriške zgodovine in v ameriški prostor. Ravno tako je prvo slovensko znanstveno delo, ki obravnava severnoameriška indijanska plemena, pri katerih je Baraga deloval.

Avtorica v posebnem poglavju opisuje življenje in delo Ireneja Friderika Barage (1797–1868), njegove vzroke za odhode v ZDA, njegovo škofovsko delovanje ter njegovo znanstveno in poljudnoznanstveno delo. Veliko pozornost posveča sprejemanju »Zakona o izselitvi Indijancev« leta 1830 v ameriškem kongresu in njegovemu izvajanju. Izvajanje tega zakona je pomenilo nasilni izgon ameriških Indijancev zahodno od reke Misisipi in se časovno prekriva z začetki misijonskega delovanja Ireneja Friderika Barage.

  • Izdala: SNI Urban Jarnik in Mohorjeva založba Celovec–Ljubljana–Dunaj
  • Založila Mohorjeva družba v Celovcu, 2017
  • Cena: 32,00 €