Iz semena pa bo lipa zrasla

Pravlíce, storije in basmi s Koroške

Cover: Iz semena pa bo lipa zrasla

Martina Piko-Rustia

Koroška zbirka vsebuje 182 slovenskih narečnih pravljic in povedk iz Roža, Podjune in Zilje iz arhiva Slovenskega sporeda ORF v Celovcu. Del gradiva je bil zbran na terenu. Pripovedi so zapisane v narečju, dodani so tudi prenosi v slovenski knjižni jezik.

Pravljice in povedke so v dvanajstih poglavjih razvrščene po pripovedniških zvrsteh in motivih. Zbirka vsebuje še spremno besedo dr. Marije Stanonik, razpravo mag. Martine Piko-Rustia o pripovednem izročilu, slovar manj znanih narečnih besed in podatke o posnetkih z navedbo pripovedovalcev. Knjigi je priložena zgoščenka arhivskih posnetkov Slovenskega sporeda ORF v Celovcu.

Zbirka Glasovi, 14. knjiga, Ljubljana: Kmečki glas, 1996