Jezikovni profil mladih v slovenskem zamejstvu

Mladi v slovenskem zamejstvu: družbeni in kulturni konteksti ter sodobni izzivi

Cover: Jezikovni profil mladih v slovenskem zamejstvu

Sonja Novak Lukanović (ur./Red.)

V četrtem zvezku avtorji prikazujejo rabo slovenskega jezika tako na individualni ravni kot na institucionalni ter stališča mladih do slovenskega jezika. Empirične podatke dopolnjujejo s podatki o medgeneracijskem prenosu jezika.

V prvem delu dajejo poglavja vpogled v demografski, zgodovinski in pravni vidik položaja slovenskega jezika, ki kaže razlike v štirih različnih zamejskih stvarnostih. V drugem delu avtorji obravnavajo vlogo in rabo slovenskega jezika med mladimi in podajo analizo jezikovnega profila. Rezultati raziskave so pokazali pomembne razlike, ki so posledica številnih dejavnikov, kot so izobraževanje, položaj slovenskega jezika v družbi, zgodovinska dejstva, gospodarski položaj manjšine idr. Rezultati so tudi pokazali, da je medgeneracijski prenos eden izmed pomembnejših dejavnikov za vitalnost jezika.

Izdajatelji: INV, SZI, SNIUJ, SLORI, Ljubljana 2019.