Koroški etnološki zapisi 4/2004

Glasilo Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik. Simpozij o dr. Pavletu Zablatniku. Zbornik predavanj in prispevkov

Cover: Koroški etnološki zapisi 4/2004

Majda Fister, Peter Fister

Obširni zbornik je posvečen dr. Pavletu Zablatniku, duhovniku in vsestranskemu humanistu, med drugim tudi pobudniku etnološke dejavnosti pri KKZ, prvemu znanstvenemu vodji SNI Urban Jarnik. Urednica Majda Fister je v zbornik uvrstila referate z Zablatnikovega dneva 2003 in prispevke drugih poznavalcev.

Referate, ki so bili za objavo še dopolnjeni, je urednica razdelila v tri večje skupine. Prvo skupino sestavljajo referati in prispevki, ki osvetljujejo Zablatnikovo osebnost in čas, v katerem je živel in deloval. Druga skupina zajema Zablatnikovo znanstveno delo, v tretji skupini pa lahko sledimo Zablatnikovi bogati zapuščini. Zbornik vsebuje 22 prispevkov, izbor fotografij, v zadnjem delu pa so predstavljene še kopije iz njegove zapuščine.

Izdala in založila: Slovenski narodopisni inštitut in društvo Urban Jarnik, Celovec 2004.