Koroški etnološki zapisi 4/2004

Glasilo Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik. Simpozij o dr. Pavletu Zablatniku. Zbornik predavanj in prispevkov

Cover: Koroški etnološki zapisi 4/2004

Majda Fister, Peter Fister (ur./Red.)

Obširni zbornik je posvečen dr. Pavletu Zablatniku, duhovniku in vsestranskemu humanistu, med drugim tudi pobudniku etnološke dejavnosti pri KKZ, prvemu znanstvenemu vodji SNI Urban Jarnik. Urednica Majda Fister je v zbornik uvrstila referate z Zablatnikovega dneva 2003 in prispevke drugih poznavalcev.

Referate Zablatnikovega dneva, ki so bili za objavo še dopolnjeni, je urednica razdelila v tri večje skupine. Prvo skupino sestavljajo referati in prispevki, ki osvetljujejo Zablatnikovo osebnost in čas, v katerem je živel in deloval. Druga skupina zajema Zablatnikovo znanstveno delo, v tretji skupini pa lahko sledimo Zablatnikovi bogati zapuščini. Zbornik vsebuje 22 prispevkov, izbor fotografij, v zadnjem delu pa so predstavljene še kopije iz njegove zapuščine.

Izdala in založila: Slovenski narodopisni inštitut in društvo Urban Jarnik, Celovec 2004.