Križ kraž kralj Matjaž

Otroške pesmi igre in igrače na južnem Koroškem

Cover: Križ kraž kralj Matjaž

Uši Sereinig

Publikacija obsega gradivo, ki so ga večinoma sporočili starejši prebivalci Zilje, Roža in Podjune. Omogoča vpogled v neznano otroštvo naših prednikov in pomaga spoznavati svet brez obilja. Namenjena je prvi vrsti staršem, starim staršem, vzgojiteljem v otroških vrtcih in drugim pedagogom. Publikacija je razdeljena v tri dele.

Prvi del obsega raznovrstna besedilca, s katerimi so se igrali otroci med seboj (zbadljivke, izštevanke) ali pa odrasli z otroki (govorjene ali pete pesmice, uspavanke). Drugi del obsega opise in slikovne prikaze različnih iger z določenimi pravili, danes že večinoma neznanih. Tretji del pa predstavlja igrače in igrala – vse, kar je služilo otroku za igranje. Kupljene igrače so bile takrat prava izjema, zato so tu opisane igrače, ki so jih izdelovali doma. Največ pripomočkov za igranje so otroci našli v naravi: travniške rastline in cvetlice, vejevje, listje, storže in lubje dreves, poljske sadeže itd. Zato je to poglavje razvrščeno po letnih časih, iz česar je tudi razvidno, kako so letni časi vplivali na igralne navade.

Izdala: Slovenski narodopisni inštitut in društvo Urban Jarnik, Celovec 2003.