Loška cerkvena pesmarica

Komentirana izdaja rokopisne pesmarice iz Loč ob Baškem jezeru / Kommentierte Ausgabe des handschriftlichen Liederbuches aus Latschach ober dem Faakersee

Cover: Loška cerkvena pesmarica

Simon Trießnig, Peter Svetina (izd./Hgg.)

Strokovnjaki in institucije, različnih znanstvenih panog so se našli v skupnem knjižnem projektu, da bi obravnavali rokopisno pesmarico iz različnih zornih kotov. Rokopisna pesmarica, ki je bila v župnišču v Ločah, danes hrani Arhiv krške škofije v Celovcu.

Hubert Bergmann je prispeval kritični prepis in transkripcijo s pojasnili rokopisne pesmarice. Avtorji in avtorice obravnavajo pesmarico z vidika krajevnega jezikovnega razvoja, z vidika katoliške cerkvene literature, liturgije in cerkvenega pesemskega repertoarja ob koncu 18. in začetku 19. stoletja. Obravnavajo pa tudi biblične in teološke vidike pesmarice kot tudi jezikovno podobo besedil. Obsežno poglavje je posvečeno ohranjenim melodijam na besedila iz pesmarice. Nazadnje Martina Piko-Rustia v prispevku poudarja, da je Loška cerkvena pesmarica nadaljnji dokument jezikovno-kulturne zgodovine v prvi polovici 19. stoletja.

  • Izdajatelja in urednika: Simon Trießnig, Peter Svetina
  • Soizdajatelja: Mohorjeva založba Celovec, SNI Urban Jarnik
  • Založila in tiskala: Mohorjeva družba v Celovcu, 2012
  • Cena: 22,90