Marnvam po domače

Živi narečni besednjak slovenskega govora v zgornjem Rožu

Cover: Marnvam po domače

Franc Kattnig

Zbirki domačih narečnih besed iz zgornjega Roža je seme zasejal pater Bertrand Kotnik (1913–2009). V njegovi zapuščini je bil med drugim najden narečni slovar iz domačega Rožeka z okoli 500 besedami. Ravno tako je zapustil seznam narečnih besed zgornjega Roža.

Ob raziskovanju hišnih imen je pater Bertrand Kotnik vsa leta tudi zapisoval domače izraze in načrtoval izdajo slovarja. Ostal je sicer nedokončan načrt, dokler ni njegov nečak Franc Kattnig dopolnil njegovo delo in ga razširil na okoli 2500. Gre za pomemben dokument nekdanje in sedanje žive govorice Slovencev gornjega Roža.

  • Izdala: SNI Urban Jarnik, Celovec–Ljubljana–Dunaj: Mohorjeva založba, 2017
  • Iztočnice: slovensko narečje, pojasnila v sln. knjižnem jeziku