Matija Majar Ziljski v česko-slovinském kontextu / Matija Majar Ziljski v češko-slovenskem kontekstu

Minulost, přítomnost a budoucnost vzájemných kulturních styků / Preteklost, sodobnost in prihodnost medsebojnih kulturnih stikov

Cover: Matija Majar Ziljski v česko-slovinském kontextu / Matija Majar Ziljski v češko-slovenskem kontekstu

Milada K. Nedvědová, Martina Piko-Rustia Martina (ur./Red.)

Zbornik o Matiji Majarju – Ziljskemu vsebuje prispevke predavateljev mednarodne konference, ki je potekala 11. oktobra 2002 na Karlovi univerzi v Pragi. Priredili so jo ob 110-letnici smrti Matije Majarja, ki je umrl leta 1892 v Pragi.

Matija Majar – Ziljski je bil duhovnik, etnolog, politični delavec in jezikoslovec. S svojim vsestranskim delovanjem se je zapisal v kulturno, jezikovno in politično zgodovino Slovencev. Bil je goreč zagovornik narodne enakopravnosti in emancipacije Slovencev, hkrati pa glasnik vseslovanske ideje. Avtorji pišejo o Majarjevem političnem, jezikoslovnem in narodopisnem delovanju. Dotaknejo se tudi kratke proze slovenske in češke moderne, idejnih prvin Bohoričeve slovnice in delovanja Otokarja Rybařja v dunajskem parlamentu. V zborniku so prispevki objavljeni v slovenščini, češčini in nemščini.

Zbornik je izšel leta 2004 namesto Koroških etnoloških zapisov 3.

Prireditelji konference: Slavistična knjižnica pri Narodni knjižnici ČR, Veleposlaništvo Republike Slovenije v Pragi, Inštitut za slavistiko in vzhodnoevropske študije Filozofske fakultete Univerze v Pragi, Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik, Slovenski znanstveni inštitut Celovec, Znanstvenoraziskovalni institut SAZU Ljubljana