Metode zbiranja hišnih in ledinskih imen

Cover: Metode zbiranja hišnih in ledinskih imen

Klemen Klinar, Jožica Škofic, Matej Šekli, Martina Piko-Rustia

Publikacija je bila izdana v okviru projekta FLU-LED – Kulturni portal ledinskih in hišnih imen, ki se je izvajal v okviru Operativnega programa Slovenija-Avstrija 2007–2013.

Obsežna brošura nudi pomoč pri dokumentaciji slovenskih ledinskih in hišnih imen in obravnava vprašanja terenskega dela, vprašanja ustrezne transkripcije narečnih imen ter probleme standardizacije imen. Ob koncu vsebuje vzorčni terenski in kabinetni tabeli za zbiranje hišnih in ledinskih imen.

Izdala: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, Jesenice–Celovec 2012