Splošni položaj mladih v slovenskem zamejstvu

Mladi v slovenskem zamejstvu: družbeni in kulturni konteksti ter sodobni izzivi

Cover: Splošni položaj mladih v slovenskem zamejstvu

Vera Kržišnik-Bukić (ur./Red.)

V prvem zvezku so avtorji raziskali splošni položaj mladih v slovenskih zamejstvih. Ugotavljajo, da med mladimi, ki jih v študiji obravnavajo kot slovenske zamejce in med njihovimi vrstniki iz večinskega naroda in mladimi v Sloveniji v glavnem ni pomembnih razlik v njihovem splošnem družbenem položaju.

V raziskavi se je pokazalo, da mladi slovenski zamejci v razmerju do vrednote večjezičnosti nizko cenijo vrednosti narodna pripadnost in razvoj slovenske manjšine. Razlog temu da so družbeni procesi globalizacije in digitalizacije, ki jim je inherentna raznarodovalna funkcija, a tudi že več desetletni trend oblikovanja dvojnih, sestavljenih, prežemajočih se narodnostnih modelov v primerjavi z enim in edinim ekskluzivnim slovenskim manjšinskim modelom narodnostne identifikacije mladih.

Izdajatelji: INV, SZI, SNIUJ, SLORI, Ljubljana 2017.