Identitetne opredelitve mladih v slovenskem zamejstvu

Mladi v slovenskem zamejstvu: družbeni in kulturni konteksti ter sodobni izzivi

Cover: Identitetne opredelitve mladih v slovenskem zamejstvu

Milan Obid (ur./Red.)

Drugi zvezek je namenjen raziskavi identitetne opredelitve mladih. Pri tem so raziskovalci naleteli na marsikatere podobnosti, hkrati pa med zamejstvi izsledili izrazite razlike. V ta namen so zamejstva obravnavana kot socialne enote.

Med najpomembnejše dejavnike prostorske in teritorialne opredelitve so uvrstili socialno-ekonomski razvoj v posameznih regijah, ki da je po analizah najslabši v Porabju in v slovenskem zamejstvu na Hrvaškem. Prostorska oziroma teritorialna identiteta pa da ostaja pomemben dejavnik tudi v smislu čustvenega odnosa do domačega kraja, kar pride do izraza v raznih izjavah intervjuvancev v vseh zamejstvih. Pri tem so raziskovalci v Avstriji in Italiji pogosto naleteli na teritorialno identiteto, povezano z zgodovinsko zavestjo o krivicah, ki so se pripetile prednikom. Ugotovili so, da o ohranjanju manjšinske identitete poleg zgodovinske zavesti ne odloča niti izključno jezikovna sposobnost pripadnikov niti objektivno dejstvo potomstva in da je prav tako pomembno, da narodno pripadnost oziroma identiteto mladi lahko doživljajo v vsakdanjiku.

Izdajatelji: INV, SZI, SNIUJ, SLORI, Celovec, Ljubljana 2018.