Na stičišču dveh kultur

Med delovnim in prostim časom v Globasnici

Cover: Na stičišču dveh kultur

Polona Sketelj

Delo ni monografija, ki bi enakomerno obravnavala vsa področja vaškega življenja. Avtorica se loteva tistih vprašanj, ki so jim dali prednost Globašani: V pogovorih so prevladovale družbene teme, ki jih etnološka sistematika uvršča v socialno kulturo.

Čeprav so v ospredju njene študije vsebine s področja socialne kulture, se Polona Sketelj ni popolnoma odrekla pojavom materialne in duhovne kulture. Obravnava jih skupaj z drugimi dejavniki, ki so vplivali ali še vplivajo na družbene odnose v vasi. V prvem delu obravnava spremembe v socialni in ekonomski podobi vasi, osnovne vire za preživetje, način prilaščanja materialnih dobrin in družbene osnove, ki se vzpostavljajo na tej poti. Drugi del prikazuje tiste neformalne in formalne stike med vaščani, ki ne temeljijo na prilaščanju osnovnih virov za preživetje.

Delo je nastalo na podlagi diplomske naloge avtorice. Terensko raziskavo je Polona Sketelj opravila v zimskih mesecih 1993.

Izdala: KKZ in Narodopisno društvo Urban Jarnik, Celovec–Ljubljana–Dunaj: Mohorjeva založba, 1995