O bandranju »Bandrovke«

Cover: O bandranju »Bandrovke«

Martina Piko-Rustia

Martina Piko-Rustia je v članku analizirala nastanek in variante pesmi Bandrovka, ki velja za najbolj znano pesem Milke Hartman. Pesem je znana tudi pod naslovom Store dekva təžva.

Pesem v podjunskem narečju govori o kruti usodi dekel, ki so morale v trdi zimi na silvestrovo menjati službo in si poiskati novega kmečkega gospodarja. Martina Piko-Rustia je pregledala vse variante pesmi, kakor ponatise v knjigah in časopisju, neobjavljene rokopise in tipkopise, uglasbene variante ter prevode v angleščino, nemščino in italijanščino. O nastanku pesmi ugotavlja, da je Bandrovka avtorska pesem Milke Hartman, izšla pa da je iz ljudske pesmi in ponovno postala neke vrste »ljudska« pesem.

V: Marija Makarovič (ur.): Milka Hartman – Dovolj je cvetje dalo zrnja. Izdala in založila: KKZ, Celovec 2004: 83–98.