Oblačilna kultura v Rožu

Oblačilna kultura slovenskega kmečkega prebivalstva v Rožu

Cover: Oblačilna kultura v Rožu

Marija Makarovič

Avtorica je v raziskavo zajela oblačilno kulturo slovenskega podeželskega prebivalstva v Rožu na ozemlju od Baškega jezera na zahodu do Šmarjete v Rožu na vzhodu, pa od vasi pod Celovcem na severu do vasi pod Karavankami na jugu.

Posebno pozornost je Marija Makarovič posvetila obravnavanju oblačil v 18. in 19. stoletju do konca prve svetovne vojne. Poleg oblikovnega razvoja moške in ženske obleke, obravnava tudi njene zelo različne funkcije in pomene. Ugotavlja, da je bil tako ženski kot moški oblačilni slog v preteklosti sorazmerno enoten. Vidnejši razločki so se kazali predvsem pri ženskah v barvah nekaterih oblačil (npr. pri krilih, životcih, nogavicah) in v vrsti blaga. Nadalje je raziskava pokazala, da so posameznikovo oblačilno podobo oblikovali različni, predvsem gospodarski in družbeni dejavniki. Knjiga vsebuje tudi bogato slikovno gradivo: risbe, fotografije, kroje in oblačila.

Izdala: KKZ, SNI Urban Jarnik, Celovec–Ljubljana–Dunaj: Mohorjeva družba, 1996