Pogovori s koroškimi Slovenci

O etnični identiteti, slovenščini, dvojezični vzgoji in samopodobi

Cover: Pogovori s koroškimi Slovenci

Simona Zavratnik Zimic

Delo predstavlja strokovne razprave na temo etnične identitete, s težiščem na zapletenem vprašanju manjšinske narodnostne identitete. V drugem delu prikazuje rezultate terenskih raziskav pri Slovencih na Koroškem o dvojezični socializaciji, o uporabi jezika, o odnosu do matice in o etnični samopodobi.

Avtorica je ugotovila oz. potrdila, da ohranjanje slovenske narodnostne identitete na avstrijskem koroške ozemlju zaradi »nefunkcionalnosti biti Slovenec« ni nekaj samoumevnega in je treba vanj vložiti veliko energije in samozavesti. Knjiga je nekoliko preoblikovana in dopolnjena verzija diplomske naloge Etnična identiteta pri koroških Slovencih, ki je nastala leta 1995 na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani.

Izdala: KKZ, SNI Urban Jarnik, Celovec–Ljubljana–Dunaj: Mohorjeva založba, 1998.