Simpozij o dr. Jošku Tischlerju

Zbornik predavanj in prispevkov

Cover: Simpozij o dr. Jošku Tischlerju

Hanzi Filipič et. al. (ur./Red.)

Zbornik je posvečen dr. Jošku Tischlerju, ki je v svojem delovanju na šolskem, političnem in kulturnem področju močno (so-)oblikoval življenje slovenske narodne skupnosti na Koroškem. Raznoliko predstavitev njegove osebnosti v zborniku je omogočil simpozij o Tischlerju, ki je bil organiziran ob 50-letnici ustanovitve Slovenske gimnazije.

Prvi sklop zbornika se nanaša na šolstvo, saj so Tischlerjeva prizadevanja v šolski politiki kot sta šolski odlok za obvezno dvojezično šolstvo na južnem Koroškem (1945) in ustanovitev Slovenske gimnazije v Celovcu leta 1957 neprecenljivega pomena za koroške Slovence. V drugem delu so zbrani prispevki, ki obravnavajo Tischlerja kot kulturnika in politika v zgodovinskih okoliščinah ideološke diferenciacije med koroškimi Slovenci. V tretjem delu zbornika opisujejo svoje spomine na Tischlerja njegovi kolegi in šolarji Slovenske gimnazije. V zadnjem sklopu pa so zbrani njegovi lastni govori in članki.

  • Izdajatelji: Krščanska kulturna zveza, Mohorjeva družba v Celovcu, Narodni svet koroških Slovencev, SNI Urban Jarnik, Zvezna gimnazija in Zvezna realna gimnazija v Celovcu
  • Založila: Mohorjeva založba, Celovec–Ljubljana–Dunaj 2009
  • Cena: 28,00 €