Skozi leto

Iz življenja gorske kmetice Marije Kamnik s Suhe

Cover: Skozi leto

Engelbert Logar (ur./Red.)

36. zvezek iz serije Pesmi in glasba z južne Koroške je posvečen gorski kmetici Mariji Kamnik, p. d. Šalekarjevi Micki iz Gradič pri Suhi. Posebnost dela je, da gre večinoma za dobesedni prepis, deloma v narečju povedanega, in zapetega.

Simpatična Šalekarjeva mama, ki sama sebe imenuje gorska kmetica, ne govori prosto, marveč bere iz svojih zapiskov. Njeni spomini nas popeljejo v stari čas, »ko še ni bilo ne traktorjev ne vozil ne strojev ne električnega toka«. V največji meri se nanašajo na ljudske običaje in kmečkih opravila, predstavljene v besedi, sliki in pesmi. Mnoge pesmi je zapela kar pripovedovalka sama. Zadnji del predstavlja njene spomine na čas med drugo svetovno vojno. Ob koncu je dodan seznam narečnih besed. Knjigi je priložena tudi zgoščenka.

  • Uredil, pesmi zbral, harmoniziral ter notografiral: Engelbert Logar
  • Izdala in založila: Katoliško prosvetno društvo Drava v Žvabeku in SNI Urban Jarnik, Suha/Neuhaus 2009