Sveti, sveti, zvezda krasna…

Geschichte des Slowenischen Kulturvereines Zvezda / Zgodovina Slovenskega prosvetnega društva Zvezda

Cover: Sveti, sveti, zvezda krasna…

Uši Sereinig

Knjiga je nastala na pobudo predsednika Francija Spitzerja, potem ko je društvo leta 2004 obhajalo 100-letnico obstoja. Ker se stari društveni zapisniki niso ohranili, je dokumentacija nastala na podlagi sočasnih časopisnih poročil, arhivskega gradiva, svoje spomine na društvene dejavnosti in nekdanje člane pa so prispevali tudi nekateri domačini.

V teku več kot stoletne zgodovine so v društvu razvili bogato dejavnost: pevsko in gledališko dejavnost, izobraževalne prireditve, tamburanje in prirejanje družabnih prireditev. Vedno spet so bili člani ob prireditvah izpostavljeni napadom nemško nacionalnih sil. To velja predvsem za obdobja ob ustanovitvi društva, po plebiscitu l. 1920, med drugo svetovno vojno in leta po t. i. »ortstafelšturmu« (podiranje dvojezičnih krajevnih tabel). Kljub temu delovanje, razen v času svetovnih vojn, nikoli ni zares zamrlo. Knjiga je paralelno napisana v slovenščini in nemščini, dodano ji je tudi bogato slikovno gradivo.

  • Prevod v nemščino: Anja Branz
  • Idajatelj: SPD Zvezda v sodelovanju s SNI Urban Jarnik, Hodiše 2011