Tako smo živeli

Življenjepisi koroških Slovencev 1–12

Cover: Tako smo živeli

Marija Makarovič (ur./Red.)

V seriji »Tako smo živeli« je med letoma 1993 in 2004 izšlo 12 knjig. Zaradi velikega zanimanja, ki ga je sprožila urednica zbirke Marija Makarovič pri seminarjih o pomenu zapisovanja življenjepisov v Tinjah, se je inštitut Urban Jarnik odločil za načrtno zbiranje življenskih pripovedi koroških Slovencev in Slovenk različnih poklicev in starosti.

Vsaka knjiga vsebuje uvod urednice in pred posameznimi življenjskimi zgodbami je urednica orisala tudi osebne misli o bistvenih izpovedih življenjepisa. V besedilih najdemo veliko slikovnega gradiva iz osebnih arhivov piscev ali pripovedovalcev. V pomoč pišočim ali zapisovalcem je prvemu in desetemu zvezku priložen vprašalnik, po katerem so se lahko orientirali. Vprašalnik v deseti knjigi vsebuje tudi vprašanja, ki so pomembna tudi za zgodovinarje, lingviste in sploh za raziskave manjšinjske problematike.

V dvanajstih knjigah je objavljenih okrog 150 življenjepisov. Posamezna imena pripovedovalcev ali avtorjev življenjepisov so navedena na spletni strani KKZ.

  • Izdala: KKZ in SNI UJ
  • Založnik: Mohorjeva družba ali založba, Celovec–Dunaj–Ljubljana: 1994–2004
  • Izdajatelj in založnik 1. zvezka: KKZ in Dom v Tinjah, 1993 in 1997 (druga naklada).