Ujeti trenutki življenja

O fotografijah Bilčovsa 1900–1970

Cover: Ujeti trenutki življenja

Polona Sketelj

V knjigi je objavljen izbor starih fotografij različnih fotografov in fotografij ljubiteljskega fotografa Hanzija Reichmanna, ki je hranil nad 200 fotografij iz Bilčovsa in okolice. Izbor fotografij in spremno besedilo k fotografijam je pripravila etnologinja Polona Sketelj. V uvodu avtorica razmišlja tudi o fotografiji kot pomembnem etnološkem viru.

Fotografije prikazujejo podobe hiš in naselij, razvoj prometnih in transportnih sredstev od gar do avtomobila, ljudi in njihove poklicne dejavnosti (kmetijstvo, obrti, gostinstvo …), dejavnosti raznovrstnih društev, praznike in mejnike življenja s šegami in navadami ter bilčovške zvonove. Predzadnje poglavje vsebuje fotografije iz življenja v obeh svetovnih vojnah, zadnje pa portrete bilčovških družin in posameznikov.

Izdala in založila: KKZ in SNI Urban Jarnik, Celovec 2000