Urban Jarnik

Pesmi in prevodi

Cover: Urban Jarnik

Erich Prunč

Urban Jarnik (1784–1844) sodi med pesnike predprešernovske dobe, ki so bili v slovenski literarni zgodovini doslej precej zanemarjeni. Vzrokov za to je bilo več. Segali so od ideoloških in moralnih pomislekov prek neustrezne ocene njihove jezikovne strukture do zastarele estetske ocene. Glavni razlog pa je bil vsekakor nepoznavanje samih besedil.

V knjigi so prvič predstavljena vsa ohranjena Jarnikova pesniška besedila in razpoložljivi nemški prevodi slovenskih izvirnikov, ki jih je avtor Erich Prunč zbral v različnih virih. Danes je ohranjenih še 50 Jarnikovih pesmi oz. 1200 verzov, po razpoložljivih podatkih pa je njegova pesniška bera morala obsegati približno 150 pesmi. Pesmi v tej zbirki so razvrščene po kronološkem vrstnem redu in opremljene z biografskimi, literarnozgodovinskimi in jezikovnimi komentarji.

Izdal in založil: SNI Urban Jarnik, Celovec 2002