Vinko Poljanec

Literarno-publicistični zbornik

Cover: Vinko Poljanec

Milan Dolgan (ur./Red.)

Knjiga je posvečena Vinku Poljancu, duhovniku, politiku, kulturnemu delavcu in zastopniku kmetov. Izšla je ob 70-letnici njegove smrti, umrl je leta 1938, kmalu potem ko ga je gestapo izpustil iz zapora.

Vinko Poljanec se je rodil 1876 pri Ptuju na Štajerskem in je kot dušni pastir deloval nad 30 let v Škocjanu pri Klopinjskem jezeru. Prispevki knjige poudarjajo vsestransko javno delovanja Vinka Poljanca, ki je v teku let nastopil na najmanj 700 zborovanjih. Prvi del knjige vsebuje besedila pisateljev Ksaverja Meška in Metoda Turnška, ki sta v svojih delih Vinku Poljancu postavila literarni spomenik. V publicističnem delu so objavljeni novinarski prispevki Poljanca in Turnška. Tretji del vsebuje esej urednika in zgodovinski razpravi Avguština Malleja, ki z novimi dognanji osvetljuje Poljančevo politično delo kot deželnozborski poslanec. Knjiga vsebuje tudi slikovno gradivo in preslikave pomembnih dokumentov.

  • Izdajatelji: Krščanska kulturna zveza, SNI in društvo Urban Jarnik, Mohorjeva družba Celovec
  • Založila: Mohorjeva založba, Celovec–Ljubljana–Dunaj, 2009
  • Cena: 25,00 €