Vogrške freske

Cover: Vogrške freske

Breda Vilhar

Za vaško monografijo Osem stoletij Vogrč (1995) je umetnostna zgodovinarka Breda Vilhar prvič detajlirano opisala freske župne cerkve v Vogrčah. Na dan so prišle šele po letu 1975, ko jih je dal spomeniški urad odkriti in restavrirati.

Breda Vilhar pravi, da so tako estetsko harmonični, celostno poslikani ambienti, kot je vogrški prezbiteriji, redko ohranjeni in da pomenijo za vaško okolje umetnostni spomenik par excellance. Okoli oltarja je naslikana biblia pauperum (Sveto pismo revežev). Na južni zunanji steni je naslikan sv. Krištof s slovenskim napisom: Sv. Krištof nam pove: »Kleti in duševati se ne sme.«

Breda Vilhar: Vogrške freske. V: Osem stoletij Vogrč, Celovec–Ljubljana–Dunaj 1995: 19–44.