Vsaka vas ima svoj glas

Slovenske ljudske pesmi in ponarodele pesmi iz Podjune

Cover: Vsaka vas ima svoj glas

Engelbert Logar

V prvih petih knjigah je Engelbert Logar objavil slovenske ljudske pesmi in ponarodele pesmi iz zapuščin Franceta Cigana in Jerka Beziča. Vsebujejo mdr. pojasnila k transkripciji pesmi urednika, slovarje narečnih besed in sezname pevcev in pevk. O Francetu Ciganu piše Zmaga Kumer v 1. zvezku.

Prva knjiga vsebuje pripovedne in ljubezenske pesmi, druga ljubezenske poskočne, svatovske pesmi, pesmi o samskem in zakonskem stanu ter otroške, v tretji in četrti je objavil obsmrtnice, pesmi o delu in poklicih, vojaške in zgodovinske, pivske in zdravice, kolednice ter nabožne pesmi, v peto knjigo pa je uvrstil pesmi o naravi, šaljivke in različne.

Izdala: KKZ Celovec, Celovec: Mohorjeva založba, 1988–1991 (zvezek 1–4). Peti zvezek: KKZ in SNI UJ, Celovec–Dunaj–Ljubljana: Mohorjeva družba, 2000.