Za zrcalom čudežne legende

Cover: Za zrcalom čudežne legende

Breda Vilhar

Za vaško monografijo o Dobrli vasi in okolici (1996) je umetnostna zgodovinarka Breda Vilhar opisala za Koroško edinstvene freske o Skrunjenju sv. hostije v župni in samostanski cerkvi v Dobrli vasi.

Freska na oboku prezbiterija župne in samostanske cerkve v Dobrli vasi predstavlja štiri prizore zgodbe, kako Židje skrunijo sv. hostijo. Breda Vilhar ugotavlja, da je legenda nastala leta 1290 v Parizu, se hitro širila in stoletja služila kot hudobna pretveza protižidovskih progromov skozi stoletja. Fresko pripisuje Mojstru iz Nonče vasi nekaj pred letom 1391. Pravi, da so prizori o skrunjenju sv. hostije do sedaj na Koroškem osamljeni primer v srednjem veku po Evropi izredno razširjenega obrekovanja Judov, kar je pripomoglo do njihovega preganjanja.

Breda Vilhar: Za zrcalom podob čudežne legende. V: Dobrla vas in okolica. Iz preteklosti v sedanjost / Eberndorf und Umgebung. Vergangenheit und Zukunft. Marija Makarovič (ur.), Celovec–Ljubljana–Dunaj 1996: 132–147.