Zilja

Slovenska ljudska noša v besedi in podobi

Cover: Zilja

Marija Makarovič

Delo prikazuje podobo nekdanje in današnje noše ter oblačilne kulture moških, žensk in otrok ob različnih priložnostih na Zilji od Potoč do Brnce. Noša je natančneje obdelana od zadnje četrtine 18. stoletja, oblačilna kultura pa šele za 20. stoletje.

V obravnavanem obdobju ima posebno mesto ženska noša, ki se je ohranila vse do danes. Dekleta jo nosijo ob vaškem žegnu oz. štehvanju, ko obhajajo t. i. štehvanje. Marija Makarovič obravnava posamezne dele noše. Zadnja poglavja pa so posvečena povezanosti oblačenja ob določenih življenjskih mejnikih, različnim funkcijam obleke in verovanju v povezavi z obleko. Knjiga vsebuje tudi bogato slikovno gradivo: fotografije ter risbe noš in kroje različnih oblačil, ki jih je narisala Jana Dolenc po pričevanju domačinov oz. po originalnih krojih.

  • Založila: Zveza kulturnih organizacij Slovenije in Krščanska kulturna zveza, Ljubljana 1991
  • Knjiga je izšla leta 1992 v nemškem prevodu (Andrea Greistorfer-Vrbinc).