Zilščǝ pušǝlč

Pesmi s spodnje Zilje / Gedichte aus dem unteren Gailtal

Cover: Zilščǝ pušǝlč

Maria Bartoloth

Zbirka vsebuje pesmi v ziljskem narečju s prevodi v knjižno slovenščino in nemščino. Dodan ji je tudi narečni slovarček. V liriki Marije Bartoloth se prepletajo njena čustva ter dogodki in pripetljaji iz vsakdanjega življenja pri Zilji.

Pesnica Marija Bartoloth z Gorjan na Zilji v svojih pesmih z največjo skrbnostjo uporablja »besede, ki so na Zilji doma«, zato njena lirika ne izraža le njenih čustev, doživetij, izpovedi ter opisov vsakdanjega življenja na Zilji, temveč tudi njeno močno zavest, da je treba ziljske narečne besede, ki z naglico zahajajo v pozabo, zapisati in jih tako ohraniti za generacijo mlajših rodov. Knjigi je priložen DVD s posnetki narečnih pesmi, ki jih bere avtorica sama.

  • Prevod v knjižno slovenščino in nemščino: Reinhold Jannach Ilustracije: Melanie Bartoloth
  • Snemanje: Naško Križnar, montaža: Miha Peče, Avdiovizualni laboratorij Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU
  • Izdajatelj: SNI Urban Jarnik, Celovec/Klagenfurt–Ljubljana/Laibach–Dunaj/Wien: Mohorjeva založba 2015; € 24,90