Dobrla vas in okolica

Zamisel za znanstveno predstavitev dvojezične dobrolske občine se je rodila ob izidu knjige »Marktgemeinde Eberndorf einst und heute«, ker občina žal ni bila pripravljena enakopravno upoštevati dvojezičnosti v kraju, tako mag. Štefan Kramar.

Tako se je takratni predsednik Slovenskega prosvetnega društva Srce mag. Štefan Kramar leto pred praznovanjem 90. letnice društva obrnil na tajnika KKZ Nužeja Tolmajerja z željo po izdaji knjige z objektivnim prikazom zgodovine. Pod vodstvom urednice Marije Makarovič so se dela lotili avtorji različnih družboslovnih strok.

V prispevkih obravnavajo etimološki izvor imen krajev v občini Dobrla vas, hišna imena, naselbinsko in stavbno dediščino, politično orientacijo občine od druge polovice 19. stoletja do konca druge svetovne vojne, ljudsko izročilo v pesmi in besedi, bralne navade prebivalcev, društveno dejavnost, farno, družabno in družinsko življenje in gospodarska podoba z obrtno dejavnostjo. Ob koncu je predstavljeno življenje in delo zbiratelja različnih predmetov Wilhelma Kraigerja.