Image: Drabosnjakov dom v Zgornji vasi pri Kostanjah

Drabosnjakov dom v Zgornji vasi pri Kostanjah

Etnološki muzej Kostanje

Ob prizadevanju za poživitev slovenske kulturne dejavnosti v občini Vrba se je Janez Lesjak, nekdanji predsednik Slovenskega prosvetnega društva Drabosnjak, tudi intenzivno ukvarjal z zbiranjem odsluženih predmetov, orodja in naprav iz vsakdanjega življenja. Etnološka zbirka je dobila domovanje v Zgornji vasi blizu Kostanj v nekdanjem župnijskem gospodarskem poslopju v današnjem Drabosnjakovem domu.

Muzej je odprt julija in avgusta ob sobotah in nedeljah od 13. do 17. ure ali po telefonskem dogovru z Ernstom Dragschnigom: 0043 (0) 664 21 31 841.

Poslopje je leta 1975 kupilo Slovensko prosvetno društvo Drabosnjak na pobudo župnika Stanka Trapa in Janeza Lesjaka s pomočjo Krščanske kulturne zveze, Slovenske prosvetne zveze in RS Slovenije. Po Lesjakovi nenadni smrti v letu 1993 so se društveniki leta 1998 odločili za strokovno obnovo poslopja, tedaj že imenovanega Drabosnjakovega doma, in ureditev muzeja. K sodelovanju so povabili strokovne sodelavce različnih strok. Lesjakovo zbirko so dopolnili še novi načrtno odbrani predmeti, da je zbirka dobila zaokrožene tematske sklope. Danes šteje okoli 480 predmetov, ki prikazujejo poglavitne dejavnosti nekdanjega kmečkega gospodarstva, gozdarstva, vaških obrtnikov in dejavnosti, ki so bila povezana z delom in življenjem v hiši. Vsebinske sklope dopolnjujejo dokumentarne fotografije iz družinskih arhivov, ki kažejo razstavljene predmete v uporabi oziroma prizore vsakdanjega in prazničnega življenja prebivalcev Kostanj in okolice. Etnološki muzej je bil odprt oktobra 2002, izdan pa je bil tudi dvojezični vodnik po razstavi. Leta 2016 je izšel še katalog.

  • Vodja projekta in odgovorni konservator: dr. Vito Hazler
  • Sodelavci: člani Slovenskega prosvetnega društva Drabosnjak, Nužej Tolmajer (organizacija in financiranja), dipl. ing. arh. Milena Hazler-Papič (tehnični posnetek in idejni načrt), dipl. ing. arh. Anton Reichmann (izvedbeni načrt), Milojko Kumer (restavrator), mag. Martina Piko-Rustia (strokovna pomoč), dipl. ing. Ernst Dragaschnig (zbiranje fotografij).
  • Avtorici razstave: mag. Polona Sketelj (koncept), mag. Uši Sereinig
  • Oblikovanje razstave: dipl. ing. arh. Matjaž Deu