Image: Sv. Jernej v glavnem oltarju podružnične cerkve sv. Jerneja v Zgornjih Libučah, foto: Milan Piko

Sv. Jernej v glavnem oltarju podružnične cerkve sv. Jerneja v Zgornjih Libučah, foto: Milan Piko

Cerkvena likovna dediščina v dekaniji Pliberk

V večjem projektu je Breda Vilhar začela leta 2000 raziskavo v dekaniji Pliberk, ki obsega šest župnij. Umetnostna zgodovinarka, ki je videla mnogo sveta, je ugotovila , da so na Koroškem najlepše cerkve na svetu, v okolici Pliberka pa najlepše na Koroškem.