Iniciativa »Dvo- in večjezičnost v družini«

Dvo- in večjezične družine so danes stvarnost, ki odpira nove možnosti in izzive. Ker tudi na Koroškem narašča število dvo- in večjezičnih družin, je leta 2008, v letu medkulturnega dialoga začela delovati iniciativa »Dvo- in večjezičnost v družini«.

Cilji pobude so ozaveščanje o pojavu dvo- in večjezičnosti v družini, razmišljanje o mogočih poteh, kako z dvo- in večjezičnostjo v družini ravnati danes, razvijanje spoštljivega načina razprave o pričujoči tematiki in izmenjava izkušenj.

Družina je tista institucija, v kateri razvijamo prvi odnos do jezikov in s tem do soljudi in sveta. Ravnanje z jeziki v dvo- in večjezični družbi je poseben izziv, ki od vsakogar zahteva spoštljivo ravnanje z lastnim jezikom in jeziki drugih. Iniciativa je organizirala z družinami več tematiskih diskusijskih večerov in na podlagi teh ugotovitev je nastala brošura (2011), ki vabi k odprtim pogovorom.

Nosilci iniciative: Univerza v Celovcu (Vladimir Wakounig), Katoliška akcija in Dušnopastirski urad (Pavel Zablatnik, Anton Rosenzopf-Jank), Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik (Martina Piko-Rustia), Župnija sv. Cirila in Metoda v Celovcu