Monografija o Vogrčah

Ob praznovanju osemstoletnice prve omembe Vogrč (1193) so krajani pripravili odmevno narodopisno razstavo. Ob ogledu se je Nužeju Tolmajerju porodila zamisel, predmete predstaviti v knjigi, prispevke o zgodovini Vogrč in življenju ljudi pa naj bi prispevali strokovnjaki.

Leta 1993 so Rudolf Kontschitsch, Štefan Enzi in Pepej Polesnig pripravili razstavo starejše materialne kulturne dediščine. Poleg poljedelskega in obrtniškega orodja je bila razstavljena tudi stanovanjska oprema, na ogled so bili gospodinjski pribor in priprave, vezenine, oblačila in razno čtivo. Poleg predstavitve razstave so avtorji različnih družboslovnih strok začeli raziskovati posamezne sestavine življenja v kraju, v času in prostoru – od gospodarstva oz. obrtnih dejavnosti, do arhitekturne dediščine, življenja družin, kulturnega delovanja ter pripovednega izročila. Ravno tako so v monografiji o Vogrčah predstavljeni etimološki izvor imena Vogrče, hišna in ledinska imena. Ob koncu pa je predstavljeno življenje in delo vsestranskega »podjunskega sroteja« – vogrškega župnika, prijatelja misijonov, popotnika, fotografa, režiserja, predavatelja in pisatelja Vinka Zaletela.