Pripovedništvo Roža, Podjune in Zilje

Kot sodelavka Inštituta Urban Jarnik je Martina Piko-Rustia med letoma 1993 in 1996 uredila in pripravila za tisk narečne pripovedi iz Roža, Podjuna in Zilje, ki so zbrane v arhivu Slovenskega sporeda ORF v Celovcu. Zbirko je dopolnila s pripovedmi, ki jih je na terenu posnela sama.

Pobudo za knjižno izdajo slovenskih pripovedi iz južne Koroške je dala etnologinja dr. Marija Stanonik (Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, Ljubljana), ki urejuje zbirko Glasovi pri Kmečkem glasu. Obdelavo je prevzela Martina Piko-Rustia, ki se je že v svojo diplomsko nalogo posvetila tematiki pripovedništva koroških Slovencev. Ugotavlja, da je bilo na Koroškem zanimanje za ustno slovstveno izročilo že pred več kot 200 leti zelo veliko, ker je opravljalo pomembno funkcijo v iskanju slovenske in nemške identitete na Koroškem. Za načrtovano izdajo je transkribirala gradivo, ki so ga za ORF posneli Helmut Hartmann, Janko Messner, Valentin Polanšek, Pavle Zablatnik, Herta Maurer-Lausegger in drugi. Tudi sama je posnela nekaj pripovedi. V knjižni zbirke so izšle leta 1996.