Upodobitve Poslednje sodbe na Koroškem

Generalna skupščina Združenih narodov je leto 2002 razglasila za »Mednarodno leto kulturne dediščine«. Tej pobudi je prisluhnil inštitut Urban Jarnik in povabil Bredo Vilhar, da na Koroškem razišče zanimiv segment umetnostne dediščine.

Umetnostna zgodovinarka Breda Vilhar se je odločila za srednjeveško freskantstvo na Koroškem, saj se je prav tu ohranila njegova največja gostota v Evropi. Po večletnih terenskih raziskavah po koroških cerkvah, je opazila številne upodobitve zelo zanimive teme Poslednje sodbe, ki jih je podrobneje obravnavala in opisala v publikaciji Dies Irae.