Image: Slika k prispevku: Nužej Tolmaier dobitnik 22. Štrekljeve nagrade
Štanjel (SLO) Dodati termin v osebni koledar

Nužej Tolmaier dobitnik 22. Štrekljeve nagrade

Za izjemne dosežke na področju zbiranja in ohranjanja slovenskega ljudskega blaga v pesmi in besedi je Nužej Tolmaier 11. junija 2023 na Gradu Štanjel prejel 22. Štrekljevo nagrado. Odbor za Štrekljevo nagrado je letos izbral dolgoletnega tajnika in sedanjega predsednika Slovenskega narodopisnega društva Urban Jarnik Nužeja Tolmaierja.

Njegova obsežna dejavnost obsega vsa področja kulture – od gledališča, glasbe in literature do organizacije raziskovalnih dejavnosti, skozi vsa desetletja pa se je še posebej posvečal ljudski pesmi. Izšle so številne pesemske zbirke in obsežne monografije (mdr. Anton Nagele, Pavle Kernjak). Na njegovo pobudo je izšel tudi zbornik ljudskih pesmi z Zilje iz zapuščine Lajka Milisavljeviča, etnomuzikologa in pevovodje, ki je vrsto let deloval na južnem Koroškem. Tolmaierjeva ljubezen do domače ljudske pesmi najgloblje prihaja do izraza v zajetni zbirki Tiha zemlja – Pesemsko izročilo z Radiš in iz okolice / Liedgut aus Radsberg und seiner Umgebung (2017), v kateri je v skoraj desetletnem delu zbral pesmi iz svojega domačega kraja Radiš in okolice. Vsebuje pesemsko ljudsko izročilo od najstarejših zapisov, tudi rokopisnih, do pesmi, ki se še danes pojejo v teh krajih.

Nagrado podeljujejo občina Komen, sosednje občine, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti in Znanstvenoraziskovalni center SAZU.