Tainach/Tinje, Sodalitas Dodati termin v osebni koledar

Predstavitev knjige in diskusija Brauchtum im Wandel – Spreminjanje običajev

Zbornik vsebuje prispevke, predstavljene na posvetu, ki je potekal jeseni 2021 v Katoliškem domu prosvete Sodalitas v Tinjah. Tako kot posvet je tudi zbornik interdisciplinarno usmerjen.

Pri predstavitvi zbornika bodo predstavili svoje prispevke Peter Wiesflecker, Herta Maurer-Lausegger, Martina Piko-Rustia, Sabine Buchwald, Daniel Wutti und Michael Aichholzer. Herta Maurer-Lausegger pa bo predvajala tudi svoj film, ki ga je posnela o žegnu v Blačah.

Glej posvet v Tinjah 17. 9. 2021