Messegelände Klagenfurt / Sejmišče Celovec Dodati termin v osebni koledar

Sejem šeg in navad 2023

V središču pozornosti Sejma šeg in navad od 10. do 12. novembra je bilo »leto ljudske kulture«, ki ga je za letošnje težiščno leto predlagal Koroški kulturni gremij. Poleg pestrega programa s petjem, glasbo, gledališčem, revijami ljudskih noš, pesništvom in ljudskim plesom je Uši Sereinig predstavila tudi prispevek Kulturnega gremija k letu ljudske kulture.

Strokovni sosvet za ljudsko kulturo, kot eden od osmih strokovnih sosvetov Koroškega kulturnega gremija, je letošnje leto postavil pod geslo „Volkskultur als Heimat für alle: Begegnen – Überschreiten – Zusammenkommen / Ljudska kultura kot domovina za vse: Srečanja – Prekoračitve – Druženja“ in na to temo objavil razpis. Sodelovala so lahko neprofitna društva, združenja, organizacije in skupine, ki so si letos še posebej prizadevala premikati meje v smislu vsebin, oblik ali formatov in ki so poskušala nagovoriti tudi nove skupine prebivalstva. Nekateri izbrani projekti so se predstavili tudi na odru: ARGE Volkstanz Kärnten s plesnim flashmobom, Mešani zbor Griffen z izdajo nemških in slovenskih pesmi in OTELO Greifenburg – odprt tehnološki laboratorij za mlade na podeželju.

Med mnogimi stojnicami Delovne skupnosti za ljudsko kulturo / ARGE Volkskultur v hali 4 so bili s skupno stojnico zastopani tudi Krščanska kulturna zveza (KKZ), Slovenska prosvetna zveza (SPZ) in Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik. Poleg tega je na odru nastopilo več skupin slovenskih kulturnih društev: tamburaška skupina Šentjanž, Moški pevski zbor Bilka iz Bilčovsa, tamburaška skupina Tamika iz Železne Kaple, vokalna skupina OKTAKORD in vokalno-instrumentalna skupina SANJE iz Suhe.