Image: Referenti in referentke

Referenti in referentke

Katoliški dom prosvete / Katholisches Bildungshaus SODALITAS Tainach/Tinje Dodati termin v osebni koledar

SPREMINJANJE OBIČAJEV

Posvet bi moral potekati že marca 2020, a je moral biti preložen zaradi varnostnih ukrepov proti širjenju koronavirusa, je prispevek več institucij ob 100. obletnici koroškega plebiscita 1920/2020.

Povod posveta je sprejem slovenskih ledinskih in hišnih imen ter ziljskega žegna in ziljskih noš v nacionalni Unescov seznam nesnovne dediščine v Avstriji. Pri posvetu bodo razmišljali in diskutirali o izzivih ohranjevanja in posredovanju običajev, pri čemer bodo še posebej obravnavali vidike, možnosti in težave pri posredovanju regionalne kulturne dediščine v okviru medkulturnih stikov na južnem Koroškem.

Poleg predstavnikom in predstavnicam znanstvenih panog je posvet zlasti namenjen sodelavkam in sodelavcem kulturnih in izobraževalnih institucij ter pedagoginjam in pedagogom v raznih izobraževalnih ustanovah.

Prijave: office@sodalitas.at

  • 14.00 Odprtje in uvod
  • 14.15 Peter Wiesflecker: Brauchtum und regionale Identität am Beispiel des Unteren Gailtals
  • Martina Piko-Rustia: Brauchtum und Sprache / Izročilo in jezik
  • 16.15 Michael Aichholzer: Brauchtum(spflege): „Stiefkind" und Chance der Erwachsenenbildung
  • Daniel Wutti: Tradition und Wertewandel / Tradicija in spreminjanje vrednot
  • Sabine Buchwald: Tradition und Wertewandel / Tradicija in spreminjanje vrednot
  • Herta Maurer-Lausegger: Untergailtaler Brauchtumslieder und Kufenstechen in Vorderberg. Eine audiovisuelle Dokumentation / Ziljske obredne pesmi in štehvanje v Blačah. Avdiovizualna dokumentacija

Prireditelji: Katoliški dom prosvete Sodalitas, Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik, Kärntner Bildungswerk

Glej tudi poročilo posveta.