Image: Referenti in referentke

Referenti in referentke

Katoliški dom prosvete / Katholisches Bildungshaus SODALITAS Tainach/Tinje Dodati termin v osebni koledar

SPREMINJANJE OBIČAJEV

Posvet, ki bi moral potekati že marca 2020 in je moral biti preložen zaradi varnostnih ukrepov proti širjenju koronavirusa, je prispevek več institucij ob 100. obletnici koroškega plebiscita 1920/2020.

Povod posveta je sprejem slovenskih ledinskih in hišnih imen ter ziljskega žegna in ziljskih noš v nacionalni Unescov seznam nesnovne dediščine v Avstriji. Pri posvetu bodo razmišljali in diskutirali o izzivih ohranjevanja in posredovanju običajev, pri čemer bodo še posebej obravnavali vidike, možnosti in težave pri posredovanju regionalne kulturne dediščine v okviru medkulturnih stikov na južnem Koroškem.

Poleg predstavnikom in predstavnicam znanstvenih panog je posvet zlasti namenjen sodelavkam in sodelavcem kulturnih in izobraževalnih institucij ter pedagoginjam in pedagogom v raznih izobraževalnih ustanovah.

Prijave: office@sodalitas.at

  • 14.00 Odprtje in uvod
  • 14.15 Peter Wiesflecker: Brauchtum und regionale Identität am Beispiel des Unteren Gailtals
  • Martina Piko-Rustia: Brauchtum und Sprache / Izročilo in jezik
  • 16.15 Michael Aichholzer: Brauchtum(spflege): „Stiefkind" und Chance der Erwachsenenbildung
  • Daniel Wutti: Tradition und Wertewandel / Tradicija in spreminjanje vrednot
  • Sabine Buchwald: Tradition und Wertewandel / Tradicija in spreminjanje vrednot
  • Herta Maurer-Lausegger: Untergailtaler Brauchtumslieder und Kufenstechen in Vorderberg. Eine audiovisuelle Dokumentation / Ziljske obredne pesmi in štehvanje v Blačah. Avdiovizualna dokumentacija

Prireditelji: Katoliški dom prosvete Sodalitas, Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik, Kärntner Bildungswerk

Glej tudi poročilo posveta.