Image: Dr. Pavle Zablatnik

Dr. Pavle Zablatnik

Dr. Pavle Zablatnik

Prvi znanstveni vodja Slovenskega narodopisnega inštituta je bil (od 2. 3. 1992 do 26. 5. 1993) duhovnik, narodopisec, učitelj in ravnatelj Slovenske gimnazije, kulturni delavec dr. Pavle Zablatnik (1912–1993). Po drugi svetovni vojni je bil najpomembnejši etnolog med koroškimi Slovenci.

Dr. Pavle Zablatnik je leta 1951 končal univerzitetni študij z disertacijo o duhovni kulturi koroških Slovencev (Die geistige Volkskultur der Kärntner Slovenen). V njej je ovrgel trditve koroškega narodopisca dr. Georga Graberja, ki je koroškim Slovencem odrekal lastno ljudsko kulturo. Pavle Zablatnik ugotavlja, da je tisočletno sožitje Slovencev na Koroškem s sosednimi Nemci seveda zapustilo močne sledove medsebojne kulturne izmenjave in povezanosti. Poudarja pa, da Slovenci pri tej kulturni izmenjavi niso samo prejemali, ampak vedno tudi dajali, in da kljub večstoletni politični odvisnosti od nemškega soseda niso izgubili svoje kulturne samobitnosti in narodne identitete.

Leta 2004 je izšel obširen zbornik, ki je posvečen dr. Pavletu Zablatniku.